“ΔΙΚΤΗ”Αγροτικός συνεταιρισμός οροπεδίου Λασιθίου

Λίγα λόγια για τον παραγωγό

Το Τυροκομείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου Λασιθίου βρίσκεται στο Καμινάκι, σε υψόμετρο 860 μέτρων.

Η μονάδα συνεργάζεται με 85 μικρές και μεγάλες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με συγκέντρωση του γάλακτος από τις παρυφές των ορεινών όγκων της ευρύτερης περιοχής.

 Η μονάδα ακολουθεί απόλυτο σύστημα ιχνηλασιμότητας, που αρχίζει από τα τελικά προϊόντα και καταλήγει στον παραγωγό και την ημέρα παραλαβής. Αποτελεί μια πρότυπη παραδοσιακή τυροκομική μονάδα με λειτουργία από το 1984.